Týdenní plán od 10. 1. do 14. 1.

 • 4. B
 • 605× přečteno

Český jazyk

 • Vzory podstatných jmen rodu středního kuře, stavení – učebnice str. 72-77
 • Text zpaměti, zápis do čtenářského sešitu
 • Pololetní písemná práce

Český jazyk – sloh

 • Pololetní slohová práce

Anglický jazyk

 • Barvy
 • Opakování

Matematika

 • Násobení a dělení – učebnice str. 20-24
 • Řešení slovních úloh – prac. list
 • Pololetní písemná práce

Vlastivěda

 • Města ČR – význam,památky

Přírodověda

 • Jiřička obecná, vlaštovka obecná
 • Živočichové ve vodě

Pracovní činnosti

 • Vyšívaný obrázek

Výtvarná výchova

 • Zimní sporty – dokončení

Hudební výchova

 • Vokální a instrumentální hudba
 • Durová a mollová tónina

Tělesná výchova

 • Posilovací cviky – ručkování, šplh

Informatika

 • Psaní na klávesnici všemi deseti
 • Vytištění práce z programu Malování /písmeno, obrázek/

Doplňující informace pro rodiče

Taťána Hazuchová, třídní učitelka

Back To Top