Týdenní plán od 17. 1. do 21. 1. 2022

Čtení

 • Procvičování čtení a skládání probraných písmen, slabik, slov, vět.
 • Hláska a písmeno Š, š, R, r.
 • Čtení s porozuměním.
 • Slabikář str. 40-46.

Psaní

 • Slabiky a slova s t.
 • Písanka 1. díl str. 37-41.
 • Opakování psacích písmen, slabik, slov – opisy, přepisy, diktát.

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru 0-8.
 • Slovní úlohy, desetiminutovky.
 • Fixace pamětných spojů, rozklady čísel.
 • PS str. 27-29.

Prvouka

 • Denní režim a zdravé stravování.
 • PS str. 37-39.

Pracovní vyučování

 • Potiskování – šálek, rukavice.

Výtvarná výchova

 • Moje oblíbená činnost – kresba.

Hudební výchova

 • Deklamace říkadel.
 • Dokončení nácviku písničky Písmenka.

Tělesná výchova

 • Přetahy a přetlaky.
 • Závodivé hry.

Doplňující informace pro rodiče

 • Trénujte pamětné počítání bez prstů.
 • Při čtení doma dbejte na plynulost, šikovnější čtenáři trénují dodržování teček, otazníků za větou.
 • Dbejte na správné sezení dětí při psaní – video zde.

.Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ  
Čtení                                           Matematika                                        Prvouka                                             Hv
Věty s obrázkem Sčítání do 8 Čistota Písmenka
Seřaď slova Odčítání do 8 Zdravá výživa Sněhulák
Čtení s porozuměním Počítej se zajícem S Hurvínkem za lékařem
Čtení s porozuměním 2 Pyramidy Přejídání s Hurvínkem
Čtení s porozuměním 3 Piráti
Čtu všechna písmena Pexeso
Obrázkové věty pro čtenáře Vyber a trénuj!
Slovní fotbal  Pexeso 2
Napiš slovo Nauč se počítat
Back To Top