Týdenní plán od 24. 1. do 28. 1. 2022

Čtení

 • Procvičování čtení a skládání probraných písmen, slabik, slov, vět.
 • Hláska a písmeno R, r, dvojhlásky ou, au, eu.
 • Čtení s porozuměním.
 • Slabikář str. 44-49.

Psaní

 • Slabiky a slova s j,
 • Písanka 1. díl str. 41-45.
 • Opakování psacích písmen, slabik, slov – opisy, přepisy, diktát.

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru 0-8.
 • Slovní úlohy, desetiminutovky.
 • Fixace pamětných spojů, rozklady čísel.
 • PS str. 27-33.

Prvouka

 • Zdravé stravování, nemoc a úraz.
 • PS str. 39-41.

Pracovní vyučování

 • Příprava svačiny – cvičná kuchyň.

Výtvarná výchova

 • Zimní krajina – listnatý strom.

Hudební výchova

 • Pohyb podle hudby.

Tělesná výchova

 • Přetahy a přetlaky.
 • Závodivé hry.

Doplňující informace pro rodiče

 • V úterý 25. 1. – cvičná kuchyň, příprava svačinky. Suroviny nakoupím. Děti si mohou přinést zástěrky.
 • Trénujte pamětné počítání bez prstů. U probraných spojů zrychlujeme tempo!

.Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ
Čtení                                           Matematika                                        Prvouka                                            
Napiš slovo Sčítání do 8 Čistota
Čtení s porozuměním Odčítání do 8 Zdravá výživa
Seřaď slova ve větách Počítání do 7 S Hurvínkem za lékařem
Čtení slov Pyramidy Přejídání s Hurvínkem
Slova s ou, au, eu Piráti Lidské tělo
Třídění slov s dvojhláskou Pexeso Opakuj části těla
Přiřaď obrázek Vyber a trénuj! Nemoc, úraz
Trénuj slova s R Pexeso 2
Nauč se počítat
Back To Top