Týdenní plán od 23.6. do 27.6.

Český jazyk

  • Procvičování učiva

Anglický jazyk

  • Who was …? Who played …?

Matematika

  • Křížovky, piškvorky

Vlastivěda

  • Česko – hra

Přírodověda

  • Soutěž. otázky

Pracovní činnosti

  • Úklid třídy

Výtvarná výchova

  • Rozdávání výkresů

Hudební výchova

  • nevyučuje se

Tělesná výchova

       24.6. –  atletický pětiboj

Doplňující informace pro rodiče

 

   Přinést tašky na výkresy, doplatit prac. sešity na přístí rok, odnést si kufříky do Vv a doplnit během prázdnin.

   CELÝ TÝDEN KONČÍ VÝUKA V 11.35 HOD.!!!!! V pátek po první vyuč. hodině.

   V úterý budeme mít celé dopoledne atletický pětiboj u školy, musí mít sportovní oblečení. Ve středu uklízíme třídu a jdeme na rozlučku s deváťáky, Ve čtvrtek úklid třídy. V pátek – VYSVĚDČENÍ – donést si fólii.

VŠEM DĚTEM A RODIČŮM PŘEJI KRÁSNÉ PRÁZDNINY A NAČERPÁNÍ NOVÝCH SIL DO PŘÍŠTÍHO ŠKOLNÍHO ROKU.

DĚKUJI VŠEM RODIČŮM ZA ČTYŘLETOU SPOLEČNOU VÝCHOVU ŽÁKŮ NAŠÍ TŘÍDY A PŘEJI TĚM DĚTEM, KTERÉ V ZÁŘÍ BUDOU CHODIT DO ROZDĚLENÉ TŘÍDY – MNOHO ÚSPĚCHŮ VE VÝUCE!

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Back To Top