Týdenní plán od 16.12. do 20.12.

Český jazyk

 • Podstatná jm. – rod, číslo,
 • Pádové otázky
 • Uč. str. 75, opak. 76 – 78

Anglický jazyk

 • Christmas

Matematika

 • Násobení a dělení v oboru do 100
 • Učebnice str. 66 – 67
 • Slovní úlohy

Prvouka

 • Učebnice str. 22 – 23
 • Vánoce – zvyky a tradice

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Malování lepidlem a solí

Hudební výchova

 • Vánoční koncert

Tělesná výchova

 • Plavání

Doplňující informace pro rodiče

V pondělí  koncert – přinést 40,-Kč.

V úterý – plavání.

V pátek si mohou děti přinést hru nebo hračku, budeme soutěžit a hrát hry. Nezapomeňte dárek pro kamaráda.

Back To Top