Týdenní plán od 9.12. do 13.12.

Český jazyk

 • Procvičování vyj. slov po b a l
 • Podstatná jm.  – rod, číslo,

Anglický jazyk

 • Ovoce a zelenina

Matematika

 • Sčítání a odčítání celých stovek
 • Zaokrouhlování
 • Zápis trojciferných čísel

Prvouka

 • Povolání

Pracovní činnosti

 • Koláž

Výtvarná výchova

 • Vánoční kapr – barva v klovatině

Hudební výchova

 • Koledy

Tělesná výchova

 • Závodivé hry, přehazovaná

Doplňující informace pro rodiče

Děkuji všem rodičům za výrobu kostýmů na taneční vystoupení.

Chválím všechny vystupující děti – bylo to super.

Back To Top