Týdenní plán od 16. do 20. září

Český jazyk

 • Kořen slov, slova příbuzná
 • Předpony
 • str. 9-13

Český jazyk – sloh

 • Článek do dětského časopisu
 • Vyprávění

Anglický jazyk

 • Číslovky, členy (Unit 1 A, B)

Matematika

 • Pamětné i písemné násobení a dělení
 • Slovní úlohy
 • Úhel
 • str. 11-17

Vlastivěda

 • Osvícenství
 • M. Terezie, Josef II.
 • str. 6-9

Přírodověda

 • Nerosty a horniny
 • str. 11-14

Pracovní činnosti

 • Skládání origami dle návodu, dokreslování

Výtvarná výchova

 • Vytváření kontrastu přírodních forem a pozadí

Hudební výchova

 • Rodné údolí
 • Opakování hudební teorie

Tělesná výchova

 • Vytrvalý běh
 • Hod míčkem

Erika Kynická, třídní učitelka

 

Back To Top