Týdenní plán od 9. do 13. září

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova
 • Hláskosloví
 • Stavba slova
 • str. 5

Český jazyk – sloh

 • Článek pro dětský časopis
 • str. 8

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Pamětné i písemné +, –
 • Násobilka
 • Slovní úlohy
 • Opakování geometrie
 • str. 6-11

Vlastivěda

 • Opakování z českých dějin

Přírodověda

 • Člověk v přírodě
 • Podmínky života na Zemi
 • str. 8-9

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Podzimní klobouk

Hudební výchova

 • Rytmus 4/4 taktu

Tělesná výchova

 • Posilovací cviky
 • Sportovní hry

Doplňující informace pro rodiče

Za příznivého počasí budeme ještě chodit cvičit ven.

Ve středu 11. září se konají krátké informativní třídní schůzky (v 16.15 hod.).

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top