Týdenní plán od 23. do 27. září

Český jazyk

 • Procvičování vyjmenovaných slov, doplňování
 • Odvozování slov předponami a příponami
 • str. 14-17

Český jazyk – sloh

 • Popis předmětu

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Procvičování násobení a dělení
 • Jednotky délky
 • Čtverec, obdélník – vlastnosti úhlopříček
 • str. 19-23

Vlastivěda

 • Národní obrození
 • Buditelé českého národa
 • str. 8-11

Přírodověda

 • Rudy, energetické suroviny
 • str. 15-17

Pracovní činnosti

 • Zhotovení dárkové taštičky

Výtvarná výchova

 • Autoportrét

Hudební výchova

 • Kánon

Tělesná výchova

 • Pohybové hry, střídání běhu s chůzí

Doplňující informace pro rodiče

Dohlédněte na úpravu v sešitech, vybavení pouzder. Vybíráme 100 Kč na Vv+Pv, 50 Kč do tř. fondu, 150 Kč na SRPDŠ.

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top