Týdenní plán od 9. do 13. dubna

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po v
 • Opakování slovních druhů
 • str. 104-106

Sloh

 • Tvoření osnovy k článku

Čtení a psaní

 • Plynulé čtení s přednesem
 • Nabídka knih (Pamelka, Ládík) – čtvrtek

Matematika

 • Dělení se zbytkem
 • Násobení, dělení
 • Přenášení úseček
 • str. 116, 120-122

Prvouka

 • Části kvetoucích rostlin – list, květ, plod
 • Testík na kořen, stonek
 • str. 51-53, PS str. 49-50

Pracovní činnosti

 • Práce s kartonem

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Procvičování postřehu, přeskakování, podbíhání dlouhého švihadla

Doplňující informace pro rodiče

Vybíráme 100 Kč na soubor map do 4. ročníku.

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top