Týdenní plán od 9. 5. do 13. 5.

 

Čtení

 • Hlasité čtení s kontrolou přečteného
 • Čítanka str. 30-40
 • Tvoření vět – vypravování

Psaní

 • Přepis, opis a diktát
 • Pečlivost a úprava psaného textu

Matematika

 • Dokončení učiva – slovní úlohy s pojmy o n více a o n méně
 • Vážení a měření
 • Pracovní sešit str.30-31

Prvouka

 • Prvouka str. 58-59
 • Papírové hodiny- nácvik poznávání hodin

Pracovní vyučování

 • Stavby z kostek
 • Ošetřování pokojových rostlin

Výtvarná výchova

 • Malování na sklo

Hudební výchova

 • Písnička o koťátku, opakování písniček – hra na tělo

Tělesná výchova

 • Cvičení venku na hřišti – vhodná obuv a cvičební úbor – běh, hod míčkem na cíl, švihadla

Doplňující informace pro rodiče

10.5. – poslední sběrný den ve škole (elektrospotřebiče, baterie, klávesnice)

11.5. – třídní schůzka konzultační (vybíráme 300 Kč na školní výlet)

12.5. – fotografování třídy (náhradní termín 13.5.)

 Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Back To Top