Týdenní plán od 16. 5. do 20. 5. 2022

Český jazyk

 • Souvětí – spojovací výrazy
 • Shoda přísudku s podmětem nevyjádřeným
 • Práce s textem

Sloh

 • Řečnická cvičení

Matematika

 • Aritmetický průměr
 • Zlomky
 • Slovní úlohy
 • G –  grafický součet a rozdíl úseček

Vlastivěda

 • Jan Ámos Komenský

Přírodověda

 • Ekosystémy
 • Dopravní výchova

Pracovní činnosti

 • Škoní výlet

Výtvarná výchova

 • Škoní výlet

Hudební výchova

 • Nácvik písně
 • Poslech ukázek

Tělesná výchova

 • Školní výlet – lanové překážky

Doplňující informace pro rodiče

 1. Ve středu jedeme do Krnova (dopravní výchova)
 2. V pátek je školní výlet, odj. 6.44 z vlakového nádraží v M. Al-cích!!!
 3. Sledujte zprávy na Edupage.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Back To Top