Týdenní plán od 9. 5. do 13. 5. 2022

 

Český jazyk

 • Shoda přísudku s podmětem
 • Práce s textem

Sloh

 • Dopis, pohled, adresa

Matematika

 • Zlomky  – sčítání a odčítání
 • Slovní úlohy
 • G –  obsah obdélníku

Vlastivěda

 • Císař Rudolf II.
 • Bitva na Bílé hoře

Přírodověda

 • Ekosystémy
 • Dopravní výchova

Pracovní činnosti

 • Návštěva zahradnictví

Výtvarná výchova

 • Pozorování a zachycení skutečnosti

Hudební výchova

 • Nácvik písně
 • Poslech ukázek

Tělesná výchova

 • Atletika
 • Míčové a pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

 1. V pondělí 9. 5. v dopoldních hodinách absolvujeme program spolku sokolníků.
 2. Přibalte dětem také oblečení a obuv na tělesnou výchovu ve venkovních prostorech
 3. Sledujte zprávy na Edupage.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Back To Top