Týdenní plán od 23. 5. do 27. 5. 2011

Český jazyk

 • Slovní druhy (číslovky, příslovce).
 • Vyjmenovaná slova.
 • Malý pracovní sešit str. 40-41.
 • Učebnice str. 118-120.

Sloh

 • Krátký dopis.

Čtení a psaní

 • Bezchybné čtení s interpunkcí.
 • Pokračování v čítance.
 • Mimočítanková četba (Devatero pohádek).

Anglický jazyk

 • Zelenina (popis, jednoduché hádanky).
 • Zvířata (can, can´t).
 • Učebnice str. 49-51.

Matematika

 • Procvičujeme všechny typy příkladů.
 • Jednotky času.
 • Násobení a dělení mimo obor násobilky.
 • Učebnice str. 143.

Prvouka

 • Testík na zdravou výživu.
 • Pokračování v lidském těle (kostra a svaly).
 • Učebnice str. 68-69.
 • Pracovní sešit str. 61-62.

Pracovní činnosti

 • Jednoduché pracovní postupy (stavebnice).

Výtvarná výchova

 • Muchláž.

Hudební výchova

 • Deklamace říkadel.
 • Opakování písní.

Tělesná výchova

 • Atletika

Doplňující informace pro rodiče

 1. V pondělí 23. 5. jedeme do Krnova na dopravní hřiště. Sraz ve škole. Návrat v 12.45 hodin ke škole. S sebou vhodné oblečení, svačinu a pití, pláštěnku a drobné na útratu.
 2. V sobotu 28. 5. vystupujeme na zámku. Informace jsem poslala po dětech. Sraz v 9.30 hodin na zámku. Kostýmy a rekvizity dovezu autem. Hrajeme jednou.
 3. Na výlet 13. 6. do Dinoparku vybírám 250 Kč.
 4. Známky sledujte na stránkách iskola.

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO!

JAZYK ČESKÝ MATEMATIKA ANGLIČTNA
Opakování vyjm. slov Mravenečci Test zvířata
Slovní druhy Počítání s hvězdou Zelenina
Vyjmenovaná slova Vesmírná mise Zvířata – pexeso
Pády Tref správné ovoce Sestav zvíře
     

 

Listy k vytištění

Dělení se zbytkem
Sčítání do 100
Vyjmenovaná slova po v

Pravidla českého pravopisu online ZDE.

Pravidla silničního provozu si děti procvičí ZDE.

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na  stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top