Týdenní plán od 16. 4. do 20. 4.

 • 5. A
 • 522× přečteno

Český jazyk

 • Skloňování číslovek
 • Pravopis zájmen
 • Rozbor literárního díla
 • Reklama, popis

Anglický jazyk

 • Our town
 • Must – vyjádření nutnosti

Matematika

 • Násobení a dělení desetinných čísel
 • Přípravné testy
 • Řešení slovních úloh
 • Osově souměrné útvary

Vlastivěda

 • Severozápadní a Západní Čechy
 • Orientace na mapě

Přírodověda

 • Naše tělo – opakování
 • DVD Byl jednou jeden život

Informatika

 • Kopírování a vkládání obrázku
 • Můj erb – program Malování / křivky, obrázky …/

Pracovní činnosti

 • Hydroponie
 • Ježibaba

Výtvarná výchova

 • Práce na výtvarnou soutěž

Hudební výchova

 • Sněhurka – zhudebněná pohádka ve skupinách
 • Vlastnosti tónu
 • Sluchová cvičení

Tělesná výchova

 • Člunkový běh – měření času
 • Prvky gymnastiky

Doplňující informace pro rodiče i žáky

30. 4. „Slet čarodějnic a čarodějů“ – přípravujte masky!

Připomínám platby za poukaz – Škola v přírodě.

Taťána Hazuchová, tř. učitelka

Back To Top