Týdenní plán od 9. 4. do 13. 4. 2012

 • 5. A
 • 493× přečteno

Český jazyk

 • Skloňování základních číslovek
 • Dramatizace ve skupinách
 • Vyhledávací čtení
 • Líčení zážitků – jaro

Anglický jazyk

 • Our house /my room/
 • Vazba there is/are

Matematika

 • Násobení a dělení desetinných čísel deseti, stem …
 • Řešení slovních úloh
 • Pravidelné obrazce, jednotky obsahu

Vlastivěda

 • Severovýchodní Čechy
 • Severní Čechy
 • Orientace na mapě

Informatika

 • Kopírování a vkládání textu
 • Kvalifikovaná práce s klávesnicí PC -psaní ZAV

Přírodověda

 • Naše tělo – DVD
 • Zdravá výživa

Pracovní činnosti

 • Pěstování rostlin

Výtvarná výchova

 • Naše město – práce na výtvarnou soutěž

Hudební výchova

 • Sněhurka – dramatizace zhudebněné pohádky
 • Délka, výška, síla a barva tónu

Tělesná výchova

 • Oranžový pětiboj – měření výkonnosti jednotlivce
 • Míčová hra – házená

9. 4. Velikonoce. 10. 4. ředitelské volno.

Ve středu 11. 4. hodnocení prospěchu a chování za 3. čtvrtletí.

Taťána Hazuchová, tř. učitelka

Back To Top