Týdenní plán od 23. 4. do 27. 4.

 • 5. A
 • 438× přečteno

Český jazyk

 • Skladba – věta jednoduchá a souvětí
 • Procvičování – číslovky
 • Výstavba textu
 • Nevhodná reklama
 • Dramatizace pohádky 3 přadleny

Anglický jazyk

 • The Sherwood forest game

Matematika

 • Násobení desetinných čísel přirozeným číslem
 • Jednotky obsahu
 • Procvičování – výukové programy na PC

Vlastivěda

 • Severozápadní a Západní Čechy
 • Naše vlast a Evropa

Informatika

 • Kopírování, vkládání obrázku
 • Ukládání souboru

Přírodověda

 • 1. pomoc
 • Člověk a technika

Pracovní činnosti

 • Vycházka – zahrady na jaře

Výtvarná výchova

 • Figura, portrét, krajina – malba

Hudební výchova

 • Akordy
 • Sluchová a rytmická cvičení
 • Nácvik čarodějnických písní

Tělesná výchova

 • Jednoduchá gymnastická sestava
 • Měření výkonnosti

Doplňující informace pro rodiče

V pondělí 30. 4. Slet čarodějnic /masky/. V úterý 1. 5. státní svátek.

Taťána Hazuchová, tř. učitelka

Back To Top