Týdenní plán od 16. 3. do 20. 3. 2015

Český jazyk

 • Vzory podstatných jmen rodu mužského
 • Slovní druhy
 • Podst. jm., slovesa

Český jazyk – sloh

 • Četba ukázek s porozuměním

Anglický jazyk

 • Days of the week.

Matematika

 • Písemné násobení dvojcif. činitelem
 • Slovní úlohy
 • Ge: obvod čtverce

Vlastivěda

 • Panovníci z rodu Přemyslovců

Přírodověda

 • Živočichové našich polí

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Členění přírodních objektů s pohledem do nitra – dokončení

Hudební výchova

 • Opakování not

Tělesná výchova

 • Pohyb s míčem, přihrávky, střelba na branku
 • Míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

Ve čtvrtek 19. 3. jedeme do Ostravy – Svět techniky.

Na autobus a vstupné vybíráme 200,- Kč.

Ludmila Grčková, třídní učitelka

Jazyk český                 Matematika         Angličtina          
    Dny v týdnu
    Hra dny v týdnu
    Přiřaď
Back To Top