Týdenní plán od 23. 3. do 27. 3. 2015

 

Český jazyk

 • Shrnutí podst. jm.
 • Slovní druhy

Český jazyk – sloh

 • Četba ukázek s porozuměním

Anglický jazyk

 • Days of the week.

Matematika

 • Rovnice, přímá úměrnost
 • Slovní úlohy

Vlastivěda

 • Karel IV.

Přírodověda

 • Shrnutí učiva – pole

Pracovní činnosti

 • Velikonoční ozdoba

Výtvarná výchova

 • Řešení plošné kompozice

Hudební výchova

 • Hudební nástroje, noty

Tělesná výchova

 • Shyb stojmo, svis
 • Pohyb s míčem

Doplňující informace pro rodiče

čeký jazyk matematika vlastivěda přírodověda angličtina
koncovky podstatných jm. rovnice kníže Václav rostliny a plevele Dny v týdnu 1 
        Hra dny v týdnu 
Back To Top