Týdenní plán od 9. 3. do 13. 3. 2015

Český jazyk

 • Vzory podst. jm. rodu mužského
 • Procvičování vzorů rodu stř. a žen.
 • Slovní druhy

Český jazyk – sloh

 • Oznámení

Anglický jazyk

 • Hobbies, slovní zásoba.

Matematika

 • Písemné násobení dvojcif. činitelem
 • Ge: osa úsečky

Vlastivěda

 • Panovníci z rodu Přemyslovců

Přírodověda

 • Rostliny našich polí

Pracovní činnosti

 • Péče o pokojové rostliny

Výtvarná výchova

 • Členění přírodních objektů s pohledem do nitra

Hudební výchova

 • Intonace dle not

Tělesná výchova

 • Bruslení

Doplňující informace pro rodiče

V úterý 10. 3. bruslení.

 

 Ludmila Grčková, třídní učitelka

český jazyk  matematika angličtina
vzory podstatných jmen pamětné násobení do 1 000 000  hobbies 
     hobbies1 
   
free time
   
Back To Top