Týdenní plán od 16. 3. do 20. 3. 2015

 

Český jazyk

 • Procvičování zájmen, přídavných a podstatných jmen
 • Číslovky – druhy
 • str. 118-120

Český jazyk – sloh

 • Reklamní kampaň a manipulace s lidmi

Anglický jazyk

 • Nedodáno

Matematika

 • Aritmetický průměr
 • G – Osově souměrné útvary, opakování vzorečků – test

Vlastivěda

 • Praha
 • Střední Čechy

Přírodověda

 • Obratlovci 
 • Práce ve skupinách

Pracovní činnosti

 • Koláž z modelíny

Výtvarná výchova

 • Využití jednoduchých objektů (krabice, stavebnice na řešení prostoru)

Hudební výchova

 • Nácvik písně

Tělesná výchova

 • Gymnastika
 • Pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

1. Na čtvrtek si do Vv přineste různé krabice, krabičky i stavebnice.

2. Procvičujte odkazy v plánu (i z předešlých týdnů)

Odkazy k procvičování učiva

 

Český jazyk Vlastivěda Přírodověda  
Dělení číslovek Praha – opakování Třídění živočichů  
Druhy číslovek Čtení z mapy    
Slovní druhy Co je na obrázku    
  Slepá mapa    
  Stř. Čechy – opakování    

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top