Týdenní plán od 9. 3. do 13. 3. 2015

 

Český jazyk

 • Zájmena
 • Skloňování osobních zájmen

Český jazyk – sloh

 • Mimojazykové prostředky

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Zlomky – procvičování
 • G – porovnávání úhlů, osa úhlu

Vlastivěda

 • Česká republika
 • Praha – hlavní město

Přírodověda

 • Třídění živočichů

Pracovní činnosti

 • Sněženky

Výtvarná výchova

 • Jaro

Hudební výchova

 • Utváření pohybové paměti
 • Píseň – Cestu znám…

Tělesná výchova

 • Gymnastika
 • Pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

Stále apeluji na zvýšenou přípravu žáků do vyučování a nošení pomůcek.

Odkazy k procvičování učiva

 

Český jazyk Matematika Vlastivěda  
Procvičování Zlomky Praha  
mě/mně Praha video
Zájmena

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top