Týdenní plán od 23. 3. do 27. 3. 2015

 

Český jazyk

 • Číslovky – skloňování
 • Procvičování příd. jm., zájmen

Český jazyk – sloh

 • Dopis

Anglický jazyk

 • Nedodáno

Matematika

 • Procvičování aritmetického průměru
 • Jednotky času, délky, hmotnosti, objemu
 • Pythagoriáda
 • G – porovnávání úhlů, osa úhlu, osově souměrné útvary

Vlastivěda

 • Střední Čechy – opakování (test) – procvič z odkazů z minulého týdne
 • Východní Čechy

Přírodověda

 • Obratlovci
 • Dokončení skupinových prací

Pracovní činnosti

 • Péče o rostliny

Výtvarná výchova

 • Návštěva výstavky

Hudební výchova

 • Doprovod písní na bobotubes

Tělesná výchova

 • Sportovní hry
 • Gymnastika

Doplňující informace pro rodiče

Dohlédněte na zvýšenou přípravu dětí do vyučování.

Odkazy k procvičování učiva

 

Český jazyk Matematika Přírodověda Vlastivěda
Skloňování číslovek Převody jednotek Třídíme živočichy Čtení z mapy
  Aritmetický průměr   Slepá mapa vých. Čech
    Co je na obrázku

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top