Týdenní plán od 16. 2. do 20. 2. 2015

 

Český jazyk

 • Pravopis koncovek přídavných jmen
 • Procvičování skloňování příd. jmen s podstatnými
 • Práce s časopisy

Český jazyk – sloh

 • Vypravování

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba
 • Present simple – negative

Matematika

 • Desetinná čísla – odčítání
 • Desetinná čísla – sčítání písemné 
 • Krychle a kvádr

Vlastivěda

 • Evropské státy a hlavní města
 • Informace o evropských městech z Tv a tisku

Přírodověda

 • Popis zvířete – miniprojekt – referát 
 • Prac. list na opakování – podnebné pásy a fauna a flora
 • Houby – stavba těla

Pracovní činnosti

 • Vyšívání – jehla a bavlnka

Výtvarná výchova

 • Mozaika 

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Gymnastika – sestava na žíněnce, pohybové hry, posilování svalstva celého těla, míč. hra

Doplňující informace pro rodiče

 V úterý – zkrácené vyučování – informace na Elce.

 Do Pv donést jehlu s větším ouškem a bavlnku na vyšívání.

 Ve středu mohou žáci přinést víčka. 

 Peníze na bruslení a dopravu do Krnova – informace na Elce.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Odkazy pro procvičování učiva

Matematika Jazyk český Vlastivěda Přírodověda
Deset. čísla Přídav. jména Orientace Zajímavé
Back To Top