Týdenní plán od 23. 2. do 27. 2. 2015

Čtení

 • Plynulé, výrazné a hlasité čtení.
 • Správné čtení vět s . ? !
 • Vyvození – ž, Ž.
 • Slabikář str.80-85.
 • Čtení slov se dvěma souhlaskami uvnitř slova.

 

Psaní

 • Písanka str.17-21.
 • Procvičování písmen a slabik.
 • Opis, přepis.

 

Matematika

 • Pracovní sešit str.27-30.
 • Sčítání a odčítání do 10. Slovní úlohy.
 • Počítání zpaměti – fólie.

 

Prvouka

 • Nemoc, úraz – opakování.
 • Pracovní listy.

 

Pracovní vyučování

 • Šití – dokončení vzorníčku.
 • Přední, perličkový a šikmý ozdobný steh.

 

Výtvarná výchova

 • Práce na koláži.
 • Ztvárnění příběhu z knihy O pejskovi a kočičce.

 

Hudební výchova

 • Hudební nástroje. Poslech.
 • Pracovní list – hudební hádanky.

 

Tělesná výchova

 • Žebřiny – cviky na posílení rukou.

 

Doplňující informace pro rodiče

 1. Trénujte počítání bez prstů.
 2. Dbejte na úpravu v pracovních sešitech z M.
 3. Udržujte v pořádku složku s písmeny.
 4. Dětem jsem zakoupila fixy pro psaní na tabulky.

Irena Santariusová, třídní učitelka

Odkazy k procvičování učiva:

ČTENÍ MATEMATIKA PRVOUKA
Čtení vět s b, B. Sčítání a odčítání do 10. Úraz nebo nemoc?
Slova s hláskou ž, Ž. Číselné řetězce do 10. Jsem nemocný.
Čtení vět s porozuměním. Pexeso na sčítání do 10. Veršovaná pohádka.

 

Back To Top