Týdenní plán od 9. 1. do 13. 1.

Čtení

 • Vyvození písmene K, k
 • Slabikář str. 36, 37
 • Slova s předložkami

Psaní

 • Psaní velkých písmen O, A,…
 • Písanka str. 21, 23
 • Přepis a opis

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 7
 • PS str. 6, 7

Prvouka

 • Opakování – V zimě str. 37
 • Naše obec

Pracovní vyučování

 • Navlékání nitě, uzlík

Výtvarná výchova

 • Příroda v zimě – krmení ptáčků

Hudební výchova

 • Nácvik písně
 • Hlasový rozsah c1 – a1

Tělesná výchova

 • Cvičení s plnými míči

Doplňující informace pro rodiče

Na pátek si děti přinesou jehlu a nit.

                       Grčková L., třídní uč.

Back To Top