Týdenní plán od 15.2. do 19.2.

Český jazyk

 • Procvičování přídavných jmen
 • Druhy zájmen
 • Procvičování pravopisu

Český jazyk – sloh

 • Dopis kamarádovi

Anglický jazyk

 • Čas, zakreslování do hodin
 • Slovíčka 4. lekce / B,C
 • Můj den, převyprávět
 • Pracovní sešit str. 36-37 dokončení

Matematika

 • Odčítání desetinných čísel
 • Slovní úlohy
 • Vlastnosti trojúhelníku

Vlastivěda

 • Sousední státy ČR
 • Česká republika

Přírodověda

 • Povrch těla
 • Soustava opěrná a pohybová

Pracovní činnosti

 • Výrobek z plastových lahví

Výtvarná výchova

 • Moje ruka – stínování

Hudební výchova

 • Poslech M.P. Musorgskij
 • Referáty
 • Opakování písní

Tělesná výchova

 • Příprava na košíkovou
 • Bruslení

Doplňující informace pro rodiče

       Přinést plastovou lahev a lepidlo do Pč / mnoha dětem chybí/.

                                       Grčková Ludmila, třídní učitelka

Back To Top