Týdenní plán od 22.2. do 26.2.

Český jazyk

 • Druhy zájmen – skloňování
 • Procvičování koncovek příd. jmen
 • Pravopisná cvičení

Český jazyk – sloh

 • Dopis kamarádovi

Anglický jazyk

 • Opakujeme čas
 • Slovíčka str. 76/C Free time
 • Tvoříme otázky s pomocným slovesem DO, DOES
 • PS – str. 38, 39

Matematika

 • Desetinná čísla – procvičování
 • Slovní úlohy
 • Dělení a násobení
 • Ge: povrch krychle a kvádru

Vlastivěda

 • Česká republika
 • Praha – hlavní město

Přírodověda

 • Soustava opěrná a pohybová
 • Soustava dýchací

Pracovní činnosti

 • Výrobek z drátků

Výtvarná výchova

 • Figura – skupinová práce

Hudební výchova

 • Nácvik lidové písně
 • Referáty – moderní hudba

Tělesná výchova

 • Driblování, přesnost přihrávek
 • Kopaná – vedení míče, střelba vnitřním nártem

Doplňující informace pro rodiče

Text Připomínám třídní schůzky 24.2. od 15,30 hod.

                              Grčková Ludmila, třídní učitelka

Back To Top