Týdenní plán od 15. do 19. října 2012

Čtení

 • Procvičování písmen, slabik, slov
 • Vyvození písmenka S, s a slabik s písmenem s
 • Rozlišování – hláska, slabika, slovo, věta

Psaní

 • Nácvik písmen i, u, é, í, ú, ů a slabik s l
 • Nácvik opisu, přepisu, diktátu písmen
 • Velká písanka str. 3-7, 11
 • Malá písanka str. 2-6

Matematika

 • Sčítání v oboru čísel do 3
 • Nácvik psaní sloupečků, znaménka +
 • Slovní úlohy – znázornění, výpočet, odpověď
 • PS str. 15

Prvouka

 • Podzim na zahradě a na poli
 • PS str. 16, 17

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem – vytrhávání, nalepování

Výtvarná výchova

 • Otiskování – zavařenina

Hudební výchova

 • Nácvik písně Zdravíme tě, podzime – 4. a 5. sloka
 • Nácvik písně Podzimní flétna
 • Rytmizace

Tělesná výchova

 • Manipulace s míčem – házení, válení
 • Rozvoj celkové pohyblivosti a koordinace pohybů rukou a nohou

Doplňující informace pro rodiče

 • Prosím o každodenní kontrolu vybavenosti pouzdra – ostrouhané pastelky, tužky č. 2,1 nejméně dva kusy.
 • Z pouzder dětí vytáhněte tužky číslo 3, jsou v první třídě zcela nevhodné.
 • V úterý od 12:30 do 17:10 konzultační den dle časového rozpisu. Pokud máte ještě někdo zájem o účast, informujte se o volných termínech telefonicky.

PROCVIČUJ SI UČIVO

Jazyk český Matematika
Slova s písmeny M, L Porovnávání čísel
Slabiky s písmenem S Nachytej ryby
Slova s písmeny S, L, M Spočítej vajíčka
  Počítání předmětů

Jitka Hlaváčková, třídní učïtelka

Back To Top