Týdenníplán od 22. do 26. října 2012

Čtení

 • Vyvození písmene P,p
 • Slabiky s P
 • Procvičování probraných hlásek a slabik

Psaní

 • Nácvik písmen a, á, o, ó
 • Velká písanka str. 20-23
 • Malá písanka str. 7 a 8
 • Opis, přepis, diktát

Matematika

 • Odčítání v oboru čísel do 3
 • PS str. 16

Prvouka

 • Podzim na poli
 • PU str. 17

Pracovní vyučování

 • Podzimní prázdniny

Výtvarná výchova

 • Dokončení práce – zavařenina

Hudební výchova

 • Procvičování písní s podzimní tématikou
 • Dechová cvičení, rytmus

Tělesná výchova

 • Manipulace s míči různých velikostí a hmotností

Doplňující informace pro rodiče

 • 23. 10. – sběrný den – pouze vršky z PET lahví.
 • 24. 10. – děti si odnesou cvičební úbory na vyprání.
 • 25. a 26. 10. – podzimní prázdniny.
 • 30. 10. – soutěž  o nejhezčí a nejnápaditější „Halloweenskou“ dýni. Vyřežte, popřípadě ozdobte co nejzajímavěji dýni a přineste ji nejpozději v úterý 30. října do sborovny nižšího stupně na dolní chodbě. Fantazii se meze nekladou, na velikosti nezáleží. Všechny výtvory budou vystaveny ve škole a na vítěze čekají pěkné ceny.

PROCVIČUJ SI UČIVO

Jazyk český Matematika Prvouka
Slova s písmeny M, L Sčítání a odčítání do 3 Pohádka
Slabiky s písmenem S Sčítání a odčítání do 3 se znázorněním Ovoce a zelenina
Slova s písmeny S, L, M Porovnáváme  
Slabiky na P Spočítej krávy  

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top