Týdenní plán od 15. 9. do 19. 9. 2014

Český jazyk

 • Začátek a konec věty, pořádek slov ve větě, pozdrav

Čtení

 • Čtení z Čítanky, poslech pohádek, recitace 

Psaní

 • Opis, přepis písmen a slov

Matematika

 • Sčítání o odčítání s přechodem 10 do 20 (příklady tapu: 9+2, 9+5, 9+8 a 11-3, 11-5,11-9), rýsování dle pravítka, geometrické tvary

Prvouka

 • Cesta do školy, dopravní prostředky, bezpečnost

Pracovní vyučování

 • Vytrhávání, lepení, skládání

Výtvarná výchova

 • Vitráž – slunečnice

Hudební výchova

 • Stoupající a klesající melodie, tempo v hudbě, hudební hry, poslech

Tělesná výchova

 • Hry na rozvoj obratnosti, hod míčkem

Doplňující informace pro rodiče

 1. Ve středu (17.9.) jedeme opět na bazén, děti si s sebou vezmou věci na plavání + Matematiku a pouzdro
 2. Na ELKU Vám byla zaslána doporučená literatura ke čtení o víkendech
 3. Prosím ještě rodiče, kteří se nedostavili na třídní schůzky, aby mi poslali na ELKU zprávu ohledně výuky flétny v hodině HV

třídní učitelka, Vladimíra Dudková

 

Back To Top