Týdenní plán od 22. 9. do 26. 9. 2014

Český jazyk

 • Opakování slabik, slovo na konci řádku (dělení), věta – upevňování (velké písmeno na začátku, na konci .,!,?)

Čtení

 • Četba z Čítanky, čtení doplňkových textů (zadání k práci, pokyny na tabuli, rébusy) – čteme s porozuměním, Čtení knih dle vlastní volby – DÚ

Psaní

 • Opis a přepis písmen a slov, diktát písmen

Matematika

 • Sčítání a odčítání s přechodem 10 ( u sčítání příklady s číslem 9 a 8, u odčítání s čísly 11,12), rýsování podle pravítka, geometrické tvary

Prvouka

 • Opakování pravidel bezpečnosti na silnici, důležitá telefonní čísla, dopravní prostředky, PODZIM

Pracovní vyučování

 • Kukuřice (vytrhávání, lepení)

Výtvarná výchova

 • Ovoce – lineární kresba

Hudební výchova

 • Melodie vzestupná a sestupná, tempo v hudbě, poslech, notová osnova

Tělesná výchova

 • Hod malým míčkem, správná technika hodu, pohybové hry s míčem

Doplňující informace pro rodiče

 1. Děti mohou nosit již flétny do školy, ostatním objednám ihned po zjištění počtu.
 2. Četba na víkend dle vlastního výběru pokračuje (čteme u tety, babičky, v autě…)
 3. Začali jsme rýsovat – doporučuji trénovat práci s pravítkem i doma ( rýsování svislých, vodorovných, šikmých…čar)
 4. Pozor, děti začaly celkem zapomínat, po víkendu už bude ve třídě viset seznam, kde ho budu značit.
 5. Některé děti nemají ve škole ještě lepidla, prosím o zakoupení (půjčují si, zpomaluje to jejich tempo, lepidla potřebujeme často a nejen ve VV a PV)

 třídní učitelka: Vladimíra Dudková

 

Back To Top