Týdenní plán od 22. 6. do 26. 6. 2015

Čtení

 • Čtení s porozuměním
 • Výrazné čtení s přednesem
 • Střídavé čtení
 • Dramatizace

Psaní

 • Jednoduchá věta
 • Skládání vět v celek
 • Přání, příběh, vypravování
 • Opis, přepis

Matematika

 • Procvičování probraného učiva

Prvouka

 • Vycházka
 • Návštěva zámku v Linhartovech

Pracovní vyučování

 • Úklid v lavicích apod.

Výtvarná výchova

 • Volné kreslení ve dvojicích

Hudební výchova

 • Opakování písní

Tělesná výchova

 • Turistika

Doplňující informace pro rodiče

 1. Do středy vybírám 300 Kč na pracovní sešity a písanky do 2. třídy.
 2. V pondělí zašlete 20 Kč na vstupné do zámku.
 3. Pohyb plateb sledujte na elce, malé přebytky převedu do 2. třídy (cca 7 Kč)
 4. 29. a 30 června je ředitelské volno, pokud máte zájem o umístění dítěte ve školní družině, kontaktujte paní vychovatelku M. Kulichovou (777 719 364).
 5. Dohlédněte, aby si děti do čtvrtku odnesly všechny věci ze šatny a školní družiny (zapomenuté svršky budou hozeny do kontejneru).
 6. V pátek 26. 6. bude dětem rozdáno vysvědčení, ať si přinesou tvrdou složku. Vyučování končí v 8. 30, po té si dítě vyzvednete nebo bude ve školní družině (má-li dítě odcházet samo, nezapomeňte mu napsat lístek se jménem, časem a podpisem).
 7. V pátek nebude školní bufet v provozu, oběd bude vydáván od 10.30 do 12 hodin.

Alena Václavíková, třídní učitelka

 

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Opakování učiva Závěrečný kvíz Zopakuj si
    Hrálo si koťátko
    Tři citronky
Back To Top