Týdenní plán od 15. 3. do 19. 3. 2021

Pondělí

 • ČJ – uč. str. 83, 111 společně na online hodině + poslechnu si připravené čtení z Čítanky na str. 88,89, děti doma písemně vypracují na str. 111/dě, tě, ně za b)  do ČJ – Š
 • M – str. 13/cv. 1,2 uděláme společně na online hodině
 • PRV – opakujeme 7. kapitolu, společně si na online hodině vypracujeme v prac. sešitě na str. 56/cv. 1 + cv. 2 a 3 vypracují děti doma společně s rodiči
 • Písanka č. 3 str. 1/5 řádků
 • Čítanka – str. 91

Úterý

 • ČJ – uč. str. 84 společně na online hodině + str. 111 opakování vxf, hxch
 • M – str. 13/4,5,6,7 společně na online hodině + cv. 3 jen zelené okno si děti přepíší do M- D
 • Písanka č. 3 – str. 1/dopsat stranu
 • Čítanka str. 92

Středa

 • Čj – uč. str. 110/zxs a žxš – společně na hodině zopakujeme + děti si písemně doma s rodiči vypracují na str. 110/odstavec ž,š (jen 3 řádky)
 • M – str. 14/1,2 (3) společně na online hodině
 • PRV – opakování 7. kapitoly + společně na online hodině si vypracujeme str. 57 v prac. sešitě
 • Písanka str. 2/celá (Pohlídej si, abys měl každý verš na novém řádku. Tzn., že báseň má 4 verše + název básně + jméno básníka to je celkem 6 řádků. Pokud se ti verš na řádek  nevejde, pokračuj na dalším řádku, ale další verš už začni opět na novém).
 • Čítanka – str. 93

Čtvrtek

 • ČJ – uč. str. 109, 110  cvičení ďxť, dxt + napíšeme si na online hodině diktát + doma děti společně s rodiči doplní a přepíší cv. b,p na str. 110 do ČJ – Š (jen 3 řádky)
 • M – geometrie na online hodině budeme společně procvičovat rýsování přímek, úseček, měření a tělesa a geom .tvary
 • Písanka str.3/ 5 řádků – připomenu psaní T, Ť na online hodině
 • Čítanka str. 94/po  … Karel taky.

Pátek

 • ČJ – opakování učiva celého týdne
 • M – procvičování probraného učiva
 • PRV – opakování hodin
 • Čítanka str. 94 /zbytek strany +o víkendu čtou děti knihu dle vlastního výběru
 • Písanka – str. 3/zbytek strany

Informace pro rodiče

 1. Online výuka probíhá každý den po skupinách v přidělených časech.
 2. Děti s rodiči vypracovávají vše, co je tučně označeno a podtrženo.
 3. Úkoly vypracované během dopoledne potřebuji zaslat na (messenger, EDUPAGE) ještě týž den, nejpozději do 14 hodin.
 4. Kdo se na online výuku nepřihlásí (lékař, nemoc..), vypracuje vše , co je v týdenním plánu k danému dnu vypsané (i nepodtržené).
 5. Můžete mi odesílat nahrávky prezentací přečtených knih do čtenářské soutěže.
 6. Pan školník chystá hezkou velikonoční akci: Rozřehtejme naši školu. Kdo se bude chtít zapojit výrobou řehtačky, na kterou materiál i přesný návod, bude zcela zdarma a k mání v budově školy, dejte mi vědět třeba při zasílání úkolů. Objednám pro vás balíček s materiálem. 

Všem rodičům děkuji za výbornou spolupráci!!!!!

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Známkované diktáty – dě, tě, ně Příprava na násobení Poznáváme hodiny – video
Spodoba – procvičování Násobíme dvěma názorně Návod na procvičování digitálního a ručičkového času – video
Docvičování tvrdých a měkkých souhlásek Procvičování +,- do 100 s přechodem – na čas Opakování 7. kapitoly
Opakování Test – opakování počítání do 100 Profese – video

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top