Týdenní plán od 8. 3. do 12. 3. 2021

Pondělí

 • ČJ – učebnice str. 80   +  cv./ 9a si děti přepíší do ČJ – Š
 • M – str. 10/ cv. 1,2,4 si společně vypočítáme na online hodině a děti si doma písemně do M- Š vypočítají cv. 3/ pouze fialové okno
 • Čítanka str. 87
 • Písanka – str. 30/zbytek stránky
 • Prv – učebnice str. 45 + prac. seš. str. 54 – vypracuje společně s rodiči

Úterý

 • ČJ – učebnice str. 81
 • M – str. 10/cv. 3 (oranžové a zelené okno) + cv. 5 vypočítáme společně na online hodině + cv. 10/6 samostatně doma
 • Čítanka – str. 88
 • Písanka – str. 31 – celá

Středa

 • ČJ – učebnice str. 82 + cv. 4 přepiš do ČJ – Š
 • M – str. 12/cv. 1,2 společně na online hodině
 • Čítanka str. 89/po slova …moc těšíme
 • Písanka – str. 32/5 řádků
 • PRV – zopakujeme určování času na online hodině + povolání, děti si doma společně s rodiči vypracují str. 55

Čtvrtek

 • ČJ – uč. str. 83 + cv. 8 si děti přepíší do ČJ – Š (nebo ČJ – D)
 • M geometrie –  str. 11 společně na online hodině
 • Čítanka – str. 89/celá
 • Písanka – str. 32/zbytek strany

Pátek

 • ČJ – opakování učiva celého týdne
 • M – str. 12/3,4,5 na online hodině + cv. 4/žluté okno si děti přepíší a vypočítají do M- D
 • Písanka – str. 33 
 • Čítanka str. 90 + přes víkend si děti čtou knihu dle vlastního výběru

Informace pro rodiče

 1. Online výuka probíhá každý den po skupinách v přidělených časech.
 2. Děti s rodiči vypracovávají vše, co je tučně označeno a podtrženo.
 3. Úkoly vypracované během dopoledne potřebuji zaslat na (messenger, EDUPAGE) ještě týž den, nejpozději do 14 hodin.
 4. Kdo se na online výuku nepřihlásí (lékař, nemoc..), vypracuje vše , co je v týdenním plánu k danému dnu vypsané (i nepodtržené).
 5. Pokud si potřebujete nějak dopředu nadpracovat (je středa a vy už máte udělaný čtvrtek) domácí učivo (jdete k lékaři apod.), neposílejte mi fotku práce dopředu, jen tu aktuální.  Kontroluji vše po dnech, tuto vaši dopředu splněnou a odeslanou práci zpětně dohledávám a ztrácím čas – velmi děkuji!!!
 6. V pátek dávám známky za distanční práci celého týdne. Pokud mám vše od dětí splněno, dostanou 25% jedničku z každého hlavního předmětu. Tudíž prosím o zaslání byť jen poloviny stránky zadané na pátek. Pokud vše nemám, musím čekat na další týden, kdy mi fotka přijde a teprve potom hodnotím – děkuji!
 7. Nahrávky čtení mi nemusíte posílat, děti mi čtou na online hodinách v učebnici ČJ a vždy v pátek si všechny poslechnu z připraveného čtení v Čítance.
 8. Můžete mi odesílat nahrávky prezentací přečtených knih do čtenářské soutěže.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Dě, Tě, Ně – doplňování Dopočítávání do čísla s přechodem Orientace v čase
Diktát na dě, tě, ně Slovní úlohy do 100 – přechod přes 10 Roční období a měsíce
Spodoba – práskni krtka Sčítání pod sebou Povolání
Opakování: Druhy vět Sčítání a odčítání na čas do 100 Prezentace – čas

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top