Týdenní plán od 22. 3. do 26. 3. 2021

Pondělí

 • ČJ – uč. str. 85 –  učivo si společně na online hodině připomeneme (1.tř.) + poslechnu si děti z připraveného čtení: Kamarádi
 • M – str. 14/3, str. 15 cv. 1 na online hodině + cv. 2,3 si děti vypracují doma společně s rodiči
 • PRV – opakování učiva předešlého týdne + děti představí své kluby, jejich názvy… – viz prac. seč. str. 56
 • Čítanka str. 95 
 • Písanka – str. 4/5 řádků

Úterý

 • ČJ – uč. str. 85, 86 ústně na online hodině+ děti si doma přepíší do sešitu na str. 85/2
 • M – str. 15/4,5 na online hodině
 • Čítanka str. 96/po slova ……. opravdová princezna!
 • Písanka str. 4/zbytek strany

Středa

 • ČJ – uč. str. 86, 88 ústně + str. 86/5 si děti písemně vypracují do ČJ – Š
 • M – str. 16/1,2 (3) na online hodině
 • PRV – uč. str. 46 si společně přečteme na online + děti si doma vypracují str. 58 v prac. seš.
 • Písanka – str. 5/celá
 • Čítanka – str. 97

Čtvrtek 

 • ČJ – uč. str. 88 ústně + cv. 2 si děti přepíší do sešitu (pouze ta mláďata, nemusí vypisovat celou rodinku)
 • M – str. 16/4,5,6 + cvičení 7/písemně a cv. 8/ústně si děti vypočítají doma
 • Čítanka str. 98
 • Písanka – str. 6/jen pranostiky (3 věty)

Pátek

 • ČJ – uč. str. 87 – vypravování
 • M – opakování násobení 2 + počítání do 100
 • PRV – opakování: Jaro
 • Písanka str. 6/zbytek (nezapomeň, že písmena píšeme od začátku řádku až do konce řádku)
 • Čítanka – str. 99 + o víkendu čtou děti knihu dle vlastního výběru

Informace pro rodiče

 1. Online výuka probíhá každý den po skupinách v přidělených časech.
 2. Děti s rodiči vypracovávají vše, co je tučně označeno a podtrženo.
 3. Úkoly vypracované během dopoledne potřebuji zaslat na (messenger, EDUPAGE) ještě týž den, nejpozději do 14 hodin.
 4. Kdo se na online výuku nepřihlásí (lékař, nemoc..), vypracuje vše , co je v týdenním plánu k danému dnu vypsané (i nepodtržené).
 5. Můžete mi odesílat nahrávky prezentací přečtených knih do čtenářské soutěže.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Slabiky bě, pě, vě, mě Násobení 2 Jaro – měsíce
Další procvičování bě, pě, vě, mě Násobky č. 2 Jarní rostliny – poznej
Bajka: Holub a včelka – čtení s porozuměním Násobíme 2 názorně Jaro ožívá – video
Skupiny bě, pě, vě, mě – práskni krtka Učíme se násobky č. 2 Chaloupka na vršku – pohádka o jaru

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top