Týdenní plán od 8. 3. do 12. 3. 2021

Český jazyk

 • Zájmena
 • Procvičování koncovek podstatných a přídavných jmen

Český jazyk – sloh

 • Vypravování

Anglický jazyk

 • Podle zadání učitelky angličtiny

Matematika

 • Počítání se zlomky
 • Písemné dělení a násobení

Vlastivěda

 • Sousední státy ČR

Přírodověda

 • Charakteristické znaky člověka, vývoj a etapy

Informatika

 • Psaní Zav

Pracovní činnosti

 • Příprava svačiny

Výtvarná výchova

 • Podle zájmu

Tělesná výchova

 • Pobyt venku

Doplňující informace pro rodiče

Výuka od pondělí 8. 3. do 11. 3. 2021 vždy od 8 do 10 hod.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

 Matematika  JČ diktát Přírodověda Vlastivěda
 Aritmetický průměr  Přídavná jména Člověk  Zkus to
Zlomky  Zájmena Vyzkoušej  Slovensko
Back To Top