Týdenní plán od 22. 2. do 26. 2. 2021

Čtení

 • Dočítáme písmeno Z, z
 • Hláska a písmeno H, h
 • Slabikář str. 56 až 58.

Psaní

 • Psaní str. 9 až 13.

Matematika

 • Procvičujeme sčítání a odčítání do 10
 • Odčítání čísel v oboru do 10
 • Počítání s penězi
 • Rovinné útvary
 • PS str. 27 až 30

Prvouka

 • Výživa lidského těla
 • Vnitřní orgány

Pracovní vyučování

 • Příprava jednoduchého pokrmu

Výtvarná výchova

 • Člověk – vnitřní orgány

Hudební výchova

 • Tanec – Hlava, ramena….

Tělesná výchova

 • Pobyt venku

Doplňující informace pro rodiče

 • Od pondělí nám končí výuka v 11. 20 hod.
 • Ve středu půjdeme do kuchyňky si připravit zdravou svačinku.

Učení je hra

Jazyk český Matematika Prvouka
čtení slov Počítáme do 10 Rébusy
hláska a písmeno h, H Sestav příklady Zdraví a výživa
anagram Bouchni krtka
Vyber správnou odpověď! Bludiště
Back To Top