Týdenní plán od 22. 2. do 26. 2. 2021

Český jazyk

 • Podstatná jména rodu středního a ženského.
 • Slovní druhy.

Český jazyk – sloh

 • Řečnické cvičení.
 • Telefonní rozhovor.

Anglický jazyk

 • How do you go to school?
 • At a bus

Matematika

 • Písemné násobení dvojciferným činitelem.
 • Kružnice.

Vlastivěda

 • Nejstarší osídlení naší vlasti, Slované.

Přírodověda

 • Ekosystém les – bezobratlí.
 • Příroda v zimě.

Informatika

 • Kvalifikovaná práce s klávesnicí.

Pracovní činnosti

 • Sestavení zdravého jídelníčku.

Výtvarná výchova

 • Rozvíjení chápání vztahu historie a současné umění.

Hudební výchova

 • Referáty.

Tělesná výchova

 • Turistická vycházka.
 • Posilování.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

M a ČJ Vl a Př
Písemné násobení 1

Písemné násobení 2

Jednotky času – převody

Vzor kost

Urči mluvnické kategorie

Skloňování

Nejstarší osídlení

Pravěk

Savci lesa

Mravenec

Back To Top