Týdenní plán od 15. 12. do 19. 12. 2014

 

Český jazyk

 • Tvrdé souhlásky – ty, tý, ny, ný.

Čtení

 • Ilustrace, ilustrátor.

Psaní

 • Přepis, opis, diktát slov a krátkých vět.

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky. úsečka.

Prvouka

 • Zima, Vánoce.

Pracovní vyučování

 • Vystříhovánky.

Výtvarná výchova

 • Užité práce dekorativní.

Hudební výchova

 • Koledy.

Tělesná výchova

 • Pohybové a míčové hry.

Doplňující informace pro rodiče

 • Doplaťte fond listopad a prosinec.
 • Děti dostaly přihlášky na lyžařský kurz. Odevzdejte do týdne.
 • Pátek – besídka (dáreček, cukroví).

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Matematika

Český jazyk

Řada čísel Psaní ú,ů
Sčítání Psaní y,ý

 

Back To Top