Týdenní plán od 8. 12. do 12. 12. 2014

Český jazyk

 • Tvrdé souhlásky(hy, chy, ky, ry).

Čtení

 • Čtení pohádek a příběhů.

Psaní

 • Opis, přepis a diktát slov s tvrdými souhláskami.

Matematika

 • Počítání do 100 – orientece na číselné ose, porovnávání, zápis čísel, sčítání a odčítání.
 • Měření úseček.

Prvouka

 • Naše vlast.

Pracovní vyučování

 • Vystřihovánky.

Výtvarná výchova

 • Zima.

Hudební výchova

 • Koledy.
 • Poslech J. J. Ryba – Česká mše vánoční

Tělesná výchova

 • Plavání.
 • Cvičení na žebřinách.

Doplňující informace pro rodiče

 • Lyžařský kurz – ELKA.
 • Ve středu 10. 12. jedeme plavat.
 • Trénujte diktáty a počítání do 20 bez přechodu – rychlost.
 • Vybíráme fond – listopad a prosinec.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Český jazyk

Matematika

Prvouka

Tvrdé souhlásky Sčítání do 100 Naše vlast
  Odčítání do 100  
Back To Top