Týdenní plán od 5. 1. do 9. 1. 2015

Český jazyk

 • Procvičování tvrdých souhlásek.
 • Měkké souhlásky – ži, ši.

Čtení

 • Čtení s porozuměním, orientace v textu.

Psaní

 • Přepis, opis a diktát slov s tvrdými a měkkými souhláskami.
 • Diktát krátkých vět.

Matematika

 • Procvičování sčítání a odčítání s přechodem do 20.
 • Sčítání a odčítání do 100 bez přechodu.
 • Měřění a rýsování úsečky.

Prvouka

 • Zima.

Pracovní vyučování

 • Přední steh, navlékání nitě a uzlík.

Výtvarná výchova

 • Druhy výtvarného umění.

Hudební výchova

 • Zvuk, tón, melodie, noty.

Tělesná výchova

 • Plavání. kotoul vpřed.

 

Doplňující informace pro rodiče

 • Ve středu 7. 1. 2015 jedeme plavat (sraz před školou v 7:15 hod.).
 • Odevzdejte vyplněné přihlášky na lyžák.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk

Matematika

Měkké souhlásky Sčítání a odčítání do 100
Křížovkové hádanky Odčítání do 100
Back To Top