Týdenní plán od 22. 11. do 26. 11. 2010

Český jazyk

 • Procvičování vyjmenovaných slov po b a slov příbuzných
 • Vyjmenovaná slova po l
 • Učebnice str. 48 až 50
 • Vyjmenovaná slova str. 7, 8

Sloh

 • Dopis

Čtení a psaní

 • Plynulé čtení, frázování, důraz na předložky
 • Čítanka str. 69 až 73
 • Písanka str. 19, 20
 • Kladu důraz na úhledné a čitelné písmo !

Anglický jazyk

 • Interaktivní tabule – zábavné úkoly k procvičování učiva

Matematika

 • Stále procvičujeme násobilku
 • Písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel
 • Zaokrouhlování čísel na desítky
 • Čtení a zápis trojciferných čísel, vyhledávání na číselné ose
 • Učebnice str. 57 až 60
 • G: vzájemná poloha dvou přímek v rovině

Prvouka

 • Orientace v krajině, umět vyplnit směrovou růžici, znát mapové značky, pojmy stanoviště,obzor, zorientovat se

Pracovní činnosti

 • Potisk trička

Výtvarná výchova

 • Dokončení tiskátek

Hudební výchova

 • Nácvik písní na vánoční vystoupení

Tělesná výchova

 • Plavání

Doplňující informace pro rodiče

Do pracovního vyučování si děti mohou přinést starší světlé tričko, zkusíme si ho potisknout vlastním tiskátkem.

Ve středu jedeme plavat, ale pak máme ještě PRV a JČ.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

 

Back To Top