Týdenní plán od 22. 10. do 24. 10. 2012

 • 4. A
 • 658× přečteno

 

Český jazyk

 • Procvičování vyjmenovaných a příbuzných slov po „b“, „l“ a „m“
 • Určování slovních druhů
 • Literatura – společná četba Staré pověsti české

Český jazyk – sloh

 • Popis osoby

Anglický jazyk

 • My family
 • Otázka „Who is …“
 • Halloween

Matematika

 • Písemné dělení jednociferným číslem
 • Zaokrouhlování čísel

Vlastivěda

 • Státní svátek – Den samostatnosti československého státu
 • Instalace nástěnky – T. G. Masaryk – první prezident ČSR
 • Mé prezidentské rozhodnutí – samostatná práce

Přírodověda

 • Nevyučuje se

Pracovní činnosti

 • Nevyučuje se

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se

Hudební výchova

 • Píseň „Hdyž jsem šel…“
 • Takty a taktování 2/4, 3/4

Tělesná výchova

 • Plavání

 

Informatika

 • E-mail – základní způsob komunikace na PC
 • Psaní ZAV

 

Doplňující informace pro rodiče

Blíží se čtvrtletní hodnocení, proto dohlédněte na pravidelnou přípravu žáků do hodin.

V úterý proběhne opět plavecký výcvik.

Sbíráme vršky z PET lahví. V úterý proběhne sběr.

K oslavě HALLOWEENU budeme potřebovat na výzdobu zavařovací sklenici a čajovou svíčku. Dohlédněte, aby tyto věci děti donesly nejpozději do středy 24. 10. 2012.

Ve dnech 25. a 26. 10. 2012 mají děti podzimní prázdniny.

Eva Rusinská, zástup tř. uč. T. Hazuchové

 

Back To Top