Týdenní plán od 4.1. do 8.1.

Český jazyk

 • Podstatná jména obecná a vlastní učebnice str. 63-65
 • Sloh – vyprávění příhody podle obrázků učebnice str. 66
 • Čtení – básničky na str. 63, tvorba rýmů, čtení cizího textu
 • Psaní – str. 26-27

Anglický jazyk

 • Lekce 12. –  slovní zásoba, opakování množného čísla podstatných jmen

Matematika

 • Zaokrouhlování trojciferných čísel na desítky a na stovky
 • Opakování římských číslic do 20
 • Geometrie – čtyřúhelníky, strany čterce a obdélníka

Prvouka

 • Lidské výrobky – učebnice str. 24-25, prac. sešit str. 28-30

Pracovní činnosti

 • Šití různých stehů na látce, přinést jehlu s větším ouškem!

Výtvarná výchova

 • Moje nejmilejší hračka

Hudební výchova

 • Zimní písnička – Rampouch str. 47
 • Poslech W. A. Mozart – Kouzelná flétna

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik

Doplňující informace pro rodiče

Ve středu 6. 1. jedeme na 3. plavání, nezapomeňte na včasný příchod – 7.30  je odjezd! Do pracovního vyučování potřebujeme jehlu s velkým ouškem a vyšívací bavlnku, nůžky. Zkontrolujte si věci na vyučování, doplňte si tužky, pastelky, pravítka, doneste si cvičební úbory.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Back To Top