Týdenní plán od 14. 12. do 18. 12.

Český jazyk

 • Vzor předseda, soudce, str. 72-76
 • Vzory podst. jm. rodu ženského, str. 77-78
 • Pravopisná cvičení

Český jazyk – sloh

 • Osnova vypravování, str. 81

Anglický jazyk

 • Tvoření otázky se slovesem have got
 • Zápor haven´t, hans´t
 • Učebnice, str. 32
 • Pracovní sešit str. 28

Matematika

 • Písemné dělení dvojciferným číslem
 • Průměrná rychlost
 • Slovní úlohy
 • Ge: Obsah čtverce, obdélníku

Vlastivěda

 • Vláda jedné strany, str. 26-27
 • Opakování dějepisného učiva

Přírodověda

 • Rozmanitost životních podmínek na Zemi, počasí a podnebí, str.51-52
 • Vliv životních podmínek na rostliny a živočichy, str. 53-58

Pracovní činnosti

 • Dokončení pece k dramatizaci pohádky

Výtvarná výchova

 • Výroba ozdob na vánoční stromky

Hudební výchova

 • Koledy

Tělesná výchova

 • Míčové a pohybové hry
 • Posilovací cviky
 • Fyzické a psychické změny v pubertě

Doplňující informace pro rodiče

 • 18. 12. Planetárium – odjezd od školy 7.45. Přezůvky s sebou.
 • Plán se mimořádně týká i výuky 21.-22. 12. 2009

Ludmila Grčková, třídní učitelka

                                                          

Back To Top