Týdenní plán od 7. 12. do 11. 12. 2009

 • Český jazyk

 • Opakování podstatných jmen – rod, číslo, pád, vzor
 • Skloňování podstatných jmen rodu mužského, str. 66-76

Český jazyk – sloh

 • Líčení zážitků

Anglický jazyk

 • Opakování přivlastňovacích zájmen
 • Sloveso Have got – zápor
 • Slovíčka str. 75/B – opakování
 • Pracovní sešit, str. 27-28

Matematika

 • Písemné dělění dvojciferným číslem
 • Pamětné početní příklady
 • Ge: konstrukce obdélníku, čtverce, trojúhelníku

Vlastivěda

 • Cesta ke svobodě, str. 24-25

Přírodověda

 • Lidé ve vesmíru, str. 42-44
 • Gravitační síla, str. 45-46

Pracovní činnosti

 • Výroba vánočních ozdob

Výtvarná výchova

 • Zimní krajina – kresba do inkoustového podkladu

Hudební výchova

 • J. J. Ryba
 • Vánoční koledy

Tělesná výchova

 • Posilování horních a dolních končetin – šplh o tyči
 • Míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

 • 11. 12. jedeme do Rožnova, odjezd od školy 7.45

Ludmila Grčková, třídní učitelka

Back To Top