Týdenní plán od 4. 1. do 8. 1.

Český jazyk

 • Procvičování – podstatná jména, slovesa, vyjmenovaná slova
 • Skloňování přídavných jmen tvrdých, str. 93-96
 • Procvičování pravopisu

Český jazyk – sloh

 • Vyplňování tiskopisů

Anglický jazyk

 • 3 lekce  3/D My school, str. 34-35
 • Opakování slovíček
 • Sloveso have got
 • Dny v týdnu, vyučovací předměty

Matematika

 • Počítání s velkými čísly (milion, miliarda)
 • Porovnávání, zaokrouhlování, sčítání, odčítání, dělení
 • Geometrie: převádění jednotek obsahu

Vlastivěda

 • Světadíly a oceány

Přírodověda

 • Tropické a subtropické ovoce
 • Zoologické a botanické zahrady

Pracovní činnosti

 • Montáž a demontáž stavebnic

Výtvarná výchova

 • Písmo jako dekorativní prvek

Hudební výchova

 • W. A. Mozart
 • Menuet

Tělesná výchova

 • Kladinka, chůze bez dopomoci
 • Pohybové a míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

Na středu 6. 1. přinést stavebnice

Ludmila Grčková, třídní učitelka

                                                                                                

Back To Top