Týdenní plán od 7. do 11. února

Český jazyk

 • seznámení s názvy slovních druhů
 • podstatná jména
 • vlastní jména osob, zvířat
 • str. 73-76

Čtení

 • plynulé čtení s interpunkcí
 • str. 75-77

Psaní

 • písanka str. 6-7

Matematika

 • odčítání do 100 s přechodem 10
 • příklady se závorkou
 • počítání s jednotkami (hodina, minuta,sekunda)
 • str. 8-10

Prvouka

 • dny v týdnu
 • orientace v čase podle hodin
 • str. 44-45
 • PS str. 52-53

Pracovní vyučování

 • práce s technickým materiálem – stavebnice

Výtvarná výchova

 • hra s linií – zhušťování čar

Hudební výchova

 • správná výslovnost na konci slov
 • hudební nástroje, noty

Tělesná výchova

 • kolébka, stoj na lopatkách
 • přehazovaná

Doplňující informace pro rodiče

Tento týden budou děti potřebovat papírové hodiny, dále pak dobře ostouhané tužky (strouhátko). Na středu si donesou (kdo má) stavebnici – LEGO, SEVA, CHEVA apod.

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top