Týdenní plán od 14. do 18. února 2011

Český jazyk

 • Uč. str. 73-75
 • přehled slovních druhů
 • podstatná jména (názvy osob, zvířat, věcí)

Čtení

 • Uč. str. 76-77
 • čtení cizích textů
 • příprava na recitační soutěž

Psaní

 • Písanka str. 9, 10
 • procvičování písmen P, R, B
 • opis, tvoření odpovědí na dané otázky

Matematika

 • PS str. 8-11
 • sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku
 • porovnávání čísel, o kolik je jedno číslo menší nebo větší než druhé
 • písemné sčítání s přechodem přes desítku (jen společně)

Prvouka

 • Uč. str. 44-45, PS str. 53, 54
 • části dne, minulost, přítomnost, budoucnost

Pracovní vyučování

 • Přišívání knoflíků

Výtvarná výchova

 • Hra s linií – dokončení práce

Hudební výchova

 • Hlavový tón
 • Nácvik písně Cestovatelská

Tělesná výchova

 • Činnosti rychlostního charakteru

Doplňující informace pro rodiče

 • Do pracovní výchovy budou děti ještě potřebovat knoflíky (alespoň 6).
 • Od 21. února máme týdenní jarní prázdniny.
 • V matematice budeme potřebovat pomůcky na rýsování. Prosím, dohlédněte, aby měly děti denně ostrouhané tužky č. 3.
 • Vzhledem k nemocnosti dětí budeme ve čtení pro kamarády pokračovat až po jarních prázdninách.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top